NADECHNI SE...

Dnešní doba je velmi rozmanitá, podnětná, překypující informacemi. Máme přemíru učitelů, technik, směrů i filozofií. Ovšem tak trochu nás pestrost doby odvádí od sebe samých i od svých blízkých, od svého nitra, od hlubšího poznání a od „obyčejné jednoduchosti každodenního života“. A právě tento jednoduchý, na první pohled obyčejný život nás vede k harmonii a vnitřnímu klidu.

Mým cílem je nabídnout vám prostor k zastavení se, zklidnění mysli, abyste našli odpovědi na své otázky sami v sobě, abyste objevili „kdo jste“ a dokázali být sami se sebou šťastni. Abyste dokázali přijmout život takový, jaký je - bez soudu, hodnocení, posuzování – ale naopak s pokorou a respektem.

Zdánlivě i pro nás nepříjemné události k nám nepřicházejí proto, aby nám ublížily, ale aby nás něco naučily, aby nás obohatily a posílily nás. Zkusme se tedy na své problémy podívat s nadhledem....
 Náš život je pohyb. Dokažme tedy udělat změnu, vstoupit do neznáma, opustit staré, nepotřebné návyky a zkusme otevřít své srdce novému...
 

Co nabízím

... nabízím pomoc při hledání příčiny vašeho trápení, ať je jakékoliv

... důvěru, abyste se na svůj život podívali s láskou a pochopením

... prostor, kde se můžete zklidnit, ztišit se a otevřít své srdce

... sílu, abyste si byli schopni odpustit a poučili se ze svých vlastních chyb

... možnost jen tak se zastavit, naslouchat sám sobě, hledat odpovědi na své otázky ...a nalézt

... pomoc, abyste se zbavili svých strachů a omezení a posbírali odvahu vzít plně do svých rukou odpovědnost za svůj život

Tato cesta není vždy jednoduchá, ale vím, že stojí za to. Vím, že být pravdivý sám k sobě a také ve vztazích s druhými lidmi dává našemu životu smysl.
 

Kdo jsem

Kristina Metlická

Jmenuji se Kristina Metlická. Jsem absolventkou oboru psychologie na ZČU v Plzni. Mám několikaleté profesní zkušenosti v oboru pychoterapie

Psychiatrická léčebna Dobřany – terapie s různými skupinami klientů – dětští i dospělí klienti,

dále jsem působila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství jako psycholog

Pedagogicko-psychologická poradna – poradenství a diagnosika dětí předškolního i školního věku,

dále mám zkušenosti z oblasti sociálně – právní

práce s dětmi a rodiči v rozličných zátěžových situacích – rodina v obtížné ekonomické situaci, v rozvodovém řízení atd.

Dlouhodobě se zabývám poradenstvím pro rodiny, děti a dospělé.

Ve svém profesním i osobním životě se ráda věnuji člověku a jeho duši, naplňuje mne pomáhat druhým lidem ve chvíli, kdy potřebují pomoc a mám radost, když nacházejí řešení..., když se mění, když dělají krok k sobě i k druhým lidem.
 
Další vzdělání
 • kurz test stromu (9/2011)
 • kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7 (10/2011)
 • kurz kresby postavy (10/2011)
 • kurz diagnostiky pozornosti jako součást psycholog. vyšetření – užívání testu pozornosti D2 (11/2011)
 • kurz diagnostiky paměti jako součást psycholog. vyšetření – užívání paměťového testu učení (11/2011)
 • kurz diagnostiky vývoje dítěte předškolního věku ( 12/2011)
 • kurz diagnostiky rodiny ve školských poradenských zařízení – užívání testu rodinných vztahů (12/2011)
 • výcvik v práci s WISC-III (3/2012)
 • kurz práce s dětmi, které zažily domácí násilí (6/2012)
 • kurz - kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biolog. rodinou (7/2012)
 • vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny a individuální plán ochrany dítěte (4/2013)
 • MUDr. Jan Hnízdil – stáž kompletní psychosomatické medicíny (3/2016)
 • kurz pro lektory rehabilitačních programů pro řidiče (6/2016)
 • výcvik v systemické a rodinné terapii (2016)
 • výcvik v systemické a rodinné terapii - nemocnice Motol (2016)
 • systemický přístup - psychoterapeutický výcvik (2019)
   

Ceny služeb

Psychoterapeutické sezení 60 min. 1000,-Kč
Psychologická konzultace 60 min. 1000,-Kč
Párová psychoterapie 60 min. 1300,-Kč
Rodinná psychoterapie 60 min. 1300,-Kč

Délku psychoterapeutického sezení lze individuálně upravit, někdy stačí jednorázová konzultace, jindy je potřeba opakované terapeutické setkání.

Psychoterapeutické sezení probíhá v klidném, přijemném prostředí. Zaručuji vám naprostou diskrétnost dle terapeutického kodexu.

Každé psychoterapeutické sezení nebo psychologická konzultace probíhá individuálně, odvíjí se od problému, který potřebujete řešit.
Během společného sezení budeme věnovat pozornost vašim emocím, prožitkům, postojům v každodenním životě. Tomu, co vás tíží, s čím si nevíte rady a co vám ztěžuje život.
 

Kde mě najdete

 

Mgr. Kristina Metlická

objednávky na tel./sms:

tel: 608 846 580

 
Osek 122, Osek u Rokycan, 338 21
email: info@psycholog-metlicka.cz